Beautiful mountain Matterhorn with Swiss flag - Swiss Alps

Uprkos činjenici da Švicarska nije članica EU, ona omogućava bilo kome, čak i stranim državljanima, da osnuju poduzeća ili tvrtke u Švicarskoj. Da bi jedna firma mogla osnovati i imati aktivnosti kao pravno lice u Švicarskoj, potrebna je dozvola za rad i boravišna dozvola..

Kod nas možete osnovati slijedeće pravne forme u Švicarskoj:1. Društvo sa ograničenom odgovornošću (GmbH)2. Akcionarsko društvo (AG)

Potrebni koraci za osnivanje ovih tvtki:

Statut, kod osnivanja akcionarskih društava statut ovjeren od strane notaraOtvaranje korporativnog švicarskog bankovnog računaUplata takse, jedan procent od osnovnog kapitala (poresko izuzećo do milion švajcarskih franaka)Uvođenje zaposlenih u sistem socijalne zaštite na oba nivoa, tj. na federalni i kantonalni nivo

 

 

Jedno pravno lice pored kapitala i obaveza mora obratiti pažnju i na druge stvari – kao što je porezna politika, na primjer.Koliki je porez na dobit u Švicarskoj, a koliki poslovni porez?Dokle sam izuzet od plaćanja PDV-a?Koliki je porez na dohodak u Švicarskoj?Korporativna stopa poreza na prihod je 8,5% na nacionalnom nivou. Na ovo se dodaje kantonalni i opštinski porez od 16,4% -29.2%. U prosijeku se plaća 23,2%.Poslovna taksa/porez: postoji samo u Ženevskom okrugu.Porez na prihode : zavisi od kantona i općinaOsnovni ključ za PDV je 8%, 3,8% i 2,5%

Za više Informacija molimo kliknite na odabrane mape.


AG 1.999 CHF +19% PDV

AG 1.999 CHF +19% PDV

ZATRAŽITE OVDJE! A. Ponuda za osnivanje (Vlasnik, kao osnivač / dioničar i direktor) Popunjavanje osnivačkog formulara za “Swiss AG” Davanje ponude Otvaranje bankovnog računa za osnivački ulog Uplata osnivačkog uloga   Za dolje navedene dokumente je potrebno označiti: Punomoć za osnivanje Potpisivanje ugovora   (Ove dokumente je potrebno ovjeriti i aneksirati Apostil) Priprema prijave za […]


Részletek


GMBH 1.999 CHF +19% PDV

GMBH 1.999 CHF +19% PDV

ZATRAŽITE OVDJE! A. Ponuda za osnivanje Vlasnik, kao osnivač, bez prisustva direktora Popunjavanje osnivačkog formulara za “Swiss GmbH” Davanje ponude Otvaranje bankovnog računa za osnivački ulog Uplata osnivačkog uloga   Za dolje navedene dokumente je potrebno označiti: Punomoć za osnivanje firme Potpisivanje ugovora   (Ove dokumente je potrebno ovjeriti i aneksirati Apostil) Priprema prijave za […]


Részletek

jQuery(document).ready(function ($) {
“use strict”;
// masonry layout init
$(‘.blog-list’).imagesLoaded({ background: true }).progress( function() {
$(‘.blog-list’).masonry({
itemSelector: ‘.blog-item’,
});
});
});