die-mini-gmbh-e1334752618837-300x237_2

Što je Ltd & Co.KG? Ili GmbH & Co.KG ili UG & Co.KG?

Jasno se vidi da u ovom slučaju dolazi do udruživanja dvije različite pravne forme, kapitalizirane kompanije sa personalnim (osobnim) društvom. Kapitalizirana tvrtke je ona koja pregovara i zaključuje ugovore. Personalno društvo je ono koje je aktivno, odnosno izvršava radove, izdaje fakture, generira oporezive prihode ili rashode. (Naravno, kapitalizirana tvrtka se oporezuje, ali u drugom obliku, kao da je samostojeće društvo)

Koje su prednosti ove pravne forme?

Najveća prednost je da kapitalno društvo (Ltd, GmbH ili UG) preuzima cjelokupnu imovinsku odgovornost od personalnog društva (KG), stoga se odgovornost ograničava na imovinu društva. Prednost je da je KG, kao personalno društvo izuzeto od plaćanja poreza do visine od 24.500 Evra. Prednost je da Vi, kao vlasnik KG-a, imate mogućnost podizanja novca sa računa društva. Prednost je da ако Vi, kao vlasnik KG-a imate želju raditi u svoм društvu nemate obvezu plaćanja mjesečnih socijalnih davanja prema državi (Njemačka), jer će ionako podignuta sredstva biti oporezivana na kraju fiskalne godine tijekom davanja izjave o osobnom dohotku. Prednost je da ste u mogućnosti zaposliti članove obitelji kao članove društva, te ćete moći dijeliti dobit na kraju godine. Broj članova KG-a nije određen, ali član mora imati najmanje 7 godina i u statutu firme je potrebno točno navesti svaki aspekt prava.

Koje su mane ove pravne forme?

Ova pravna forma ima jedan jedini nedostatak. Budući da društvo odgovara jedino svojom imovinom, jako teško dobivaju bankarske kredite.

Kome se preporuča ova pravna forma?

Svakome tko ima želju da zaštiti svoju imovinu. Svakome kome je više stalo da profit podeli među članovima obitelji, umjesto da isti uplaćuje Poreznoj Upravi. Svakom srednjem i velikom poduzetniku.