soka-bau

SOKA-BAU (Nezavisni građevinski fond – Fond za plaćanje naknade za godišnji odmor građevinskih radnika i isplatu zarada)

Naknada za godišnji odmor radnika koji su angažirani na građevinskim radovima u Njemačkoj.

Da bi postojali usuglašeni standardi na njemačkim gradilištima a vezani za naknadu godišnjih odmora njemačko zakonodavno tijelo (AentG) je donio odluku da i inozemni građevinski radnici sudjeluju u ovome.

Plata

Visina plaće odnosno način isplate plaće građevinskih radnika u centralnim odnosno istočno Europskim zemljama je određen međudržavnom konvencijom Savezne Republike Njemačke i date države iz koje radnici dolaze. Na osnovu ovog sporazuma plaća ni u kom slučaju ne može biti manja od minimalnog osobnog dohotka njemačkog građevinskog radnika.

Minimalni osobni dohodak odgovara bruto satnici, a odnos promjena ovisi od regije gdje se rad obavlja.

Satnica se kreće u prosjeku između 9,25 do 13,70 eura.

Trajanje godišnjeg odmora

Nakon svakih 12 radnih dana, radniku sleduje jedan dan godišnjeg odmora.

Naknada za godišnji odmor

Naknada za godišnji odmor radnika u Njemačkoj (dodatna naknada i regres) iznosi 14,24% od bruto plaće, dok je za tvrtke kojima je sjedište u Njemačkoj naknada je 20%.

Ukoliko je radnik koji je poslan na rad u inozemstvo prije slanja iskoristio veću kvotu godišnjeg odmora, isti dani će se obračunati kao već iskorišteni, odnosno naknada avansirana. To znači da će radnik uživati manje doprinose tijekom svog rada u Njemačkoj.

Avansirana naknada se skida s naknade koju je zavredela u Njemačkoj.

Pristojbe uplaćene u fond se mogu refundirati.

Tko je zapravo dužan uplaćuje takse prema Soka-Bau, to odlučuju oni sami, prema aktivnosti privrednog društva. Odluka se donosi u roku od 4 do 6 tjedana.

Sljedeća tema: Nisu me isplatili, što da radim?