PREUZMITE FORMULAR

LIMITED SAMOSTALNO BIRANJE (Free choice)

Cijena Osnovnog paketa je po zahtevu, i sadrži sljedeće:

 • Osnivački akt u elektronskoj formi
 • Certifikat o udjelu u štampanoj formi
 • Memorandum i Pravilnik u elektronskoj formi
 • Osnivački akt u tiskanoj formi
 • 3 vezana memoranduma i paragrafi
 • Certifikat o udjelu u elektronskoj formi

Dodatni izbor iz naše ponude+19%PDV

 • Registracija PIB 59, 00 €
 • Pečat firme 72, 00 €
 • 0844 telefonski broj 24, 00 €
 • Računovodstvene usluge 12 meseci (mesečno plaćanje) € 65.00
 • Apostille legalizacija 119.00 €
 • Direktor 896.00 € / god
 • Sekretarica 116,94 € / mesečno
 • Vlasnik (imenovani) 896, 00 € / god
 • Potvrda/Sertifikat o Bonitetu 96.00 €
 • Sertifikat o sukladnosti za 12 mjeseci 190, 00 €
 • Registracija tvrdke 65,00 €
 • Registracija sigurnosti podataka 117.00 €
 • Domen .co.uk € 24.00
 • Domen . com € 29.90
 • Notarska ovjera 110.00 €
 • Autorizacija 227,00 € ,
 • Žiro-račun (HSBC) € 150.00
 • Žiro račun (račun u banci pod garancijom) 236,00 €