4471009_s_0

Ukoliko radite u Njemačkoj i želite izdane fakturu, ona mora biti po pravilniku VOB-a:

Morate raspolagati s poreznim brojem

Na žalost mnogi poduzetnici i vlasnici GbR-a počinju rad bez poreznog broja, i kad žele da izdaju fakturu dolaze u problem jer Investitor ne želi primiti račun.I u pravu je.Postoje Investitori koji su voljni dati avans, ali je to na žalost samo mali dio onoga koliko ste zapravo zaslužili i koliko Vam sleduje.Ovaj dati avans sigurno neće biti dovoljan da pokrije troškove stanarine, goriva, hrane i slično.I na kraju se nađete u poziciji da svaki dan molite za malo avansa.

Nulta porezna potvrda (Freistellungsbescheinigung nach § 48b EstG)

Zahtijevanje Freistellungsbescheinigung nach § 48b. Ovo se zapravo može smatrati nultom Poreznom potvrdom, (Ovo služi da potvrdite da nemate dugovanja u poreznom obliku u Njemačkoj. Ako ovo ne dobijete Investitor je dužan da sa svake GbR fakture “otkine” 15% vrijednosti i isti iznos uplati Poreznoj Upravi, pored toga ćete dobiti zahtjev od strane Uprave da za dati period osigurajte osobnu poreznu izjavu. Ovo se uglavnom onda događa ako je netko već imao ranije registriranu djelatnost ili tvrtku u Njemačkoj, odnosno ako je bio u stalnom radnom zaposlenju u nekoj njemačkoj tvrtki i nije predao svoju osobnu poreznu izjavu, ili kao poduzetnik do sada nikad nije predavao bilo kakav porezni dokument).

I mađarske tvrtke su dužne traže dati dokument ukoliko rade u Njemačkoj. Ovaj dokument služi za određivanje mjesta prebivališta, budući da između Njemačke i Mađarske postoji sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ovaj dokument se nakon dobivanja predaje u Porezni Ured u Nirnbergu, da bi se dobilo oslobođenje od plaćanja poreza.

gradjevinski dnevnik potpisan od strane vođe gradilišta investitora

Dnevnik je osnova cjelokupnog procesa izdavanja faktura. Dnevnik služi kao dokaz na kojoj osnovi se ispostavlja račun i obavezno se mora dati preslika dijela dnevnika koji se odnosi na određenu fakturu. Pažnja! Dnevnik je samo onda validan ako je potpisan od strane nadzora koji je postavljen od strane Investitora. Ukoliko ne raspolažete sa ovim, onda prema pravilniku njemačkog VOB-a nemate pravo izdavati fakturu, a Investitor ima pravo da ne plati za izvršeni rad.

Osiguranje od Korporativne odgovornosti

U Njemačkoj je obavezno.

Firme koje raspolažu s prijavljenim radnicima moraju osigurati još i:

1. NNultu potvrdu socijalnih doprinosa (Unbedenklichkeitsbescheinigung AOK)

2. Nultu potvrdu od Instituta za građevinsko osiguranje i prevenciju (Unbedenklichkeitsbescheinigung BG Bau)

3. Nultu potvrdu od Nezavisnog građevinskog fonda – Fond za plaćanje naknade za godišnji odmor građevinskih radnika i isplatu zarada, ukoliko niste Soka-Bau dužni onda potvrda da niste ovisni.

Mađarskim tvrtkama koje rade u inozemstvu je potrebno:

1. Nulta potvrda socijalnih doprinosa (A1 obrazac)

2. Nulta potvrda od Nezavisnog građevinskog fonda – Fond za plaćanje naknade za godišnji odmor građevinskih radnika i isplatu zarada, ukoliko niste Soka-Bau dužni onda potvrda da niste ovisni. (Unbedenklichkeitsbescheinigung Soka-Bau)