NARUDŽBENICA
GmbH&CO.KG”Mjesto gdje samo kapital odgovara”

GmbH & Co. KG GmbH & Co.KG je mješovita društvena forma koja se sastoji od privatnih lica kao vanjskih članova odnosno od kapitalnog društva

Mnoge trgovačke kuće daju prednost ovoj formi društva, koja je zapravo posebna forma partnerskog društva, koja u slučaju KG-a odgovara vlastitom imovinom, dok u ovom slučaju odgovara GmbH.

Ovu formu mogu osnovati jedan ili više vanjskih ili internih partenra, odnosno članovi društva. Minimalni kapital je 25.000 Eura. Prilikom registracije obaveyno je uplata 12.500 Evra. Budući da je GmbH interni partner / član, direktor GmbH preuzima poslovođstvo. Vanjski članovi nemaju pravo upravljanja. Kapital je predmet osigiranja od odgovornosti.

Nacionalnost ravnatelja ne igra ulogu. Ali je važno da imenovani direktor ima dozvolu za rad u oblasti poslovanja i da nije osuđivan, odnosno da se ne vodi protiv njega sudski postupak. Direktor, kao upravitelj GmbH & Co.KG ima obvezu praćenja izvršavanja obveza. U slučaju propusta u obavezama a koje se mogu dokazati, direktor odgovara osobno.

Prednosti i mane GmbH & Co.KG

 • Ograničena odgovornost
 • Upis tvrdke u registar (HRA i HRB)
 • Izrada bilance – dva puta (u okviru kojeg je ostvarivanje za UG veoma blago)
 • Doprinos u osnovni kapital rezultira obezbeđivanje sopstvenog kapitala
 • Članstvo u komori – dva puta (UG i KG)
 • Poslovni porez – do 24.500 Eura se ne oporezuje
 • Budući da nitko ne odgovara osobno, kreditna sposobnost je ograničena

Paket uključuje sledeće

 • Uzorci Protokola za poduzetničko društvo
 • Društveni ugovor
 • Prijava u Trgovački registar (poduzetničko društvo)
 • Imenovanje ravnatelja (poduzetničko društvo)
 • Popis članova (poduzetničko društvo)
 • Notarski dopis – obrazac notara
 • Na zahtev, uključuje dodatne troškove “Dodatno cjene Biljeznika”
 • Priprema dopisa za Privredni registar
 • Registracija traje između 2-4 tjedna.
 • Pre podnošenja zahtjeva provjerite dostupnost naziva za tvrdku.
 • Na zahtjev možemo provjeriti da li je naziv slobodan ili ne!
 • Molimo osnovni kapital uplatite odmah nakon primitka podneska upisa UG u registar.

Na zahtjev, uključuje dodatne troškove

Ponuda poslovne adrese odnosno adresu sjedišta
Posredovanje u izboru knjigovođe odnosno poreznog stručnjaka
Uredske usluge
Pomoć pri otvaranju poslovnog računa