ZATRAŽITE OVDJE!

A. Ponuda za osnivanje

Vlasnik, kao osnivač, bez prisustva direktora

 • Popunjavanje osnivačkog formulara za “Swiss GmbH”
 • Davanje ponude
 • Otvaranje bankovnog računa za osnivački ulog
 • Uplata osnivačkog uloga

 

Za dolje navedene dokumente je potrebno označiti:

 • Punomoć za osnivanje firme
 • Potpisivanje ugovora

 

(Ove dokumente je potrebno ovjeriti i aneksirati Apostil)

 • Priprema prijave za Privredni Sud
 • Lex Friedrich izjava
 • Stampa izjava

 

Nakon osnutka dobivate osnivačka dokumenta.

Dokumenti se predaju u nadležni Gospodarski Sud i u roku od 3-10 dana pravna forma će biti registrirana.

 

B. Ponuda za osnivanje

Vlasnik, kao osnivač, bez prisustva akcionara

 • Popunjavanje osnivačkog formulara za “Swiss GmbH”
 • Davanje ponude
 • Otvaranje bankovnog računa za osnivački ulog
 • Uplata osnivačkog uloga

 

Za dolje navedene dokumente je potrebno označiti:

 • unomoć za osnivanje firme
 • otpisivanje ugovora

 

(Ove dokumente je potrebno ovjeriti i aneksirati Apostil)

 • Priprema prijave za Privredni Sud
 • Lex Friedrich izjava
 • Stampa izjava

 

Nakon osnutka dobivate osnivačka dokumenta.

Dokumenti se predaju u nadležni Gospodarski Sud iu roku od 3-10 dana pravna forma će biti registrirana.

 

C. Ponuda za osnivanje

(Na povjerljivoj osnovi, kao povjerenik tj.. “Treuhänder” osnivač, u smislu predstavnika dioničara i direktorata kao “povjerenik”.)

 • Popunjavanje osnivačkog formulara za “Swiss GmbH”
 • Ponuda
 • Otvaranje bankovnog računa za osnivački ulog
 • Uplata osnivačkog uloga

 

Za dolje navedene dokumente je potrebno označiti:

 • Punomoć za predstavnički organ
 • Mandat i sporazum povjerenja (povjerenički sporazum), nakon osnutka dobivate osnivačka dokumenta

 

Dokumenti se predaju u nadležni Gospodarski Sud odnosno u nadležni Gospodarski registar. U roku od 3-10 dana pravna forma će biti registrirana. Dokumenti se ovjeravaju od strane notara u prisustvu osnivača.