ZATRAŽITE OVDE!

A. Ponuda za osnivanje

(Vlasnik, kao osnivač/akcionar i direktor)

 • Popunjavanje osnivačkog formulara za “Swiss AG”
 • Davanje ponude
 • Otvaranje bankovnog računa za osnivački ulog
 • Uplata osnivačkog uloga

Za dole navedene dokumente je potrebno označiti:

 • Punomoć za osnivanje
 • Potpisivanje ugovora

(Ove dokumente je potrebno overiti i aneksirati Apostil)

 • Priprema prijave za Privredni Sud
 • Lex Friedrich izjava
 • Stampa izjava

Nakon osnivanja dobijate osnivačka dokumenta.

Dokumenti se predaju u nadležni Privredni Sud i u roku od 3-10 dana pravna forma će biti registrovana.

 

B. Ponuda za osnivanje

(Vlasnik, kao osnivač/akcionar)

Osnivanje bez prisustva osnivača

 • Popunjavanje osnivačkog formulara za “Swiss AG”
 • Davanje ponude
 • Otvaranje bankovnog računa za osnivački ulog
 • Uplata osnivačkog uloga

Za dole navedene dokumente je potrebno označiti:

 • Punomoć za osnivanje
 • Potpisivanje ugovora

(Ove dokumente je potrebno overiti i aneksirati Apostil)

 • Priprema prijave za Privredni Sud
 • Lex Friedrich izjava
 • Stampa izjava

Nakon osnivanja dobijate osnivačka dokumenta.

Dokumenti se predaju u nadležni Privredni Sud i u roku od 3-10 dana pravna forma će biti registrovana.

 

C. Ponuda za osnivanje

(Na poverljivoj osnovi, kao poverenik tj. “Treuhander” osnivač, u smislu predstavnika akcionara i direktorata kao “poverenik”.)

 • Popunjavanje osnivačkog formulara za “Swiss AG”
 • Ponuda
 • Otvaranje bankovnog računa za osnivački ulog
 • Uplata osnivačkog uloga

Za dole navedene dokumente je potrebno označiti:

 • Punomoć za predstavnički organ
 • Mandat i sporazum poverenja (poverenički sporazum), nakon osnivanja dobijate osnivačka dokumenta

Dokumenti se predaju u nadležni Privredni Sud odnosno u nadležni Privredni registar. U roku od 3-10 dana pravna forma će biti registrovana. Dokumenti se overavaju od strane notara u prisustvu osnivača.